Co všechno zahrnuje Online koučink ?

  • Individuální stravovací plán sestavený přímo na míru pro vás
  • Doporučení vhodných pohybových aktivit a tréninkový plán na základě vytyčených cílů
  • Neomezený emailový kontakt, odpovědi na jakékoliv vaše otázky a řešení problémů  
  • Pravidelnou kontrolu pokroku a operativní změny v stravovacím i tréninkovém plánu 
  • Dohled nad vaší technikou cvičení pomocí videí  
  • Motivaci a podporu po celou dobu naší spolupráce

    A jak funguje online koučování v praxi?

Na základě podrobného dotazníku rozebereme vaše současné návyky, požadavky a cíle, kterých chcete dosáhnout. Konzultacemi přes email, Messenger nebo Facebook doplníme další nezbytné informace a rozebereme případné nejasnosti.

Zaslané fotografie Vaší postavy taktéž mnoho napoví. Veškeré otázky a nejasnosti Vám zodpovím a vysvětlím. Vy se potom můžete vrhnout na svoji proměnu. Po celou dobu spolu budeme v kontaktu – emailovém, přes Skype nebo Facebook, popř. telefonicky.

Nejméně 1x měsíčně vyhodnotíme Váš progres, stanovíme si další cíle a upravíme cvičební a výživové plány. Po celou dobu budete mít k dispozici podporu z mé strany abyste co nejrychleji a nejefektivněji dosáhli všech Vašich vytyčených cílů.

....

V této rubrice nejsou žádné články.

....

V této rubrice nejsou žádné články.